Правоспособен ли е планинският водач, който наемаме?

В последните няколко години се повиши предлагането на планински програми от туристически агенции, клубове и водачи на свободна практика. 

Наред с това започнаха и злоупотребите, чрез оферти от неправоспособни водачи или от агенции, които по една или друга причина са наели нелицензирани водачи. Някои агенции дори умишлено не споменават, че в цената е включен планински водач.

От 2016 година е в сила Наредба № 3 за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“. С тази наредба се регламентират изискванията за придобиване и упражняване на тази професия. 

Компетенциите и уменията, които лицензираните планински водачи притежават, са в резултат на сериозна методическа подготовка и завършване на специализирано обучение. То трябва да съответства, освен на българското законодателство, и на наложени международни стандарти.

След завършването на такова обучение, планинските водачи в България могат да упражняват професията, само след вписване в Националния туристически регистър /НТР/. 

Също така, на всеки от тях се издава карта за правоспособност, която трябва да бъде носена на видно място. 

Много от агенциите злоупотребяват умишлено или поради непознание на действащото законодателство, регламентиращо професията “Планински водач”. 

За да сте сигурни, че избраната от вас програма ще бъде водена от правоспособен планински водач, можете да направите следното:

При резервиране в съответната агенция да попитате за името на планинския водач, което впоследствие да проверите в НТР. Регистърът се поддържа от Министерство на туризма и е достъпен за всички – https://ntr.tourism.government.bg/Web/Certificates.nsf/mguides.xsp

В него също така можете да проверите статута на всички лицензирани туристически агенции или туроператори – https://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/alltato.xsp

В случай, че не откриете името на планинския водач, следва да обърнете внимание дали всичко в тази програма е наред.

Възможно е водачът да не е получил картата си от Министерството на туризма поради технически причини, но той ще фигурира в НТР. 

В някои случаи може обявеният планински водач да не е този, който реално води групата. Причините могат да бъдат от различен характер. Тогава можете в деня на събитието да проверите водача по гореописания начин или да му поискате картата за правоспособност. Ваше право е! Вие сте платили за тази услуга. 

В случай, че при проверка в регистъра не откриете името на водача ви и същият не носи или не предостави карта за правоспособност, можете да сезирате директно Комисията за защита на потребителите – https://www.kzp.bg/elektronna-forma-za-podavane-na-zhalba-signal, да подадете сигнал за нередност през сайта на Асоциацията на планинските водачи – http://planini.eu/planini/reporting-form.php или до Министерство на туризма чрез бутона “Сигнали за нередности по Закона за туризма” – http://tourism.government.bg 

По-долу ще откриете линкове към Закона за туризма и Наредба № 3 в случай, че проявявате интерес.

Надяваме се информацията да ви е полезна и да ви помогне да изберете безопасно планинско приключение.

В много случаи именно решенията на планинския водач са гарант за вашата сигурност и безопасност в планината! Не подценявайте избора на лицензиран водач!

Наредба № 3

Закон за туризма

Източник: Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България